Helder Focus & Finance

Helder Focus & Finance | Persoonlijk Workshop Traject

Al enige tijd tegenwind bij ondernemen? Hoogste tijd voor inspiratie , Perspectief en actie om je hieruit te helpen. Dat is wat we doen. 

Ruimte maken voor je volgende succes, helder weten wat je wilt en een beeld krijgen dat het ook echt mogelijk is. 

Vertrouwen 

Vertrouwen en het gevoel dat dit geeft is van onschatbare waarde. Met de nieuwe perspectieven die ontstaan helpen we je vertrouwen op je eigen plannen en dromen, ook voor je onderneming en betrokken mensen. Zo kun je weer ondernemen vanuit je krachtpunt – je “midden”. Gewoon dat gevoel dat je herkent als alles samenkomt.  

Ontdek nieuwe perspectieven! Juist nu voor 2021 en verder…

We bieden praktische begeleiding bij je ondernemersplannen en financiële zaken plus eventuele achterstanden die zijn ontstaan. Daarmee overzicht creërend en ruimte makend voor je volgende succes. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. De enige extra tijd om je onderneming weer vliegvaardig te maken, mits je wel goed in beweging komt!

Ben je afgestemd op dat wat je graag wilt realiseren of zijn er toch aspecten en overtuigingen die je beperken zonder dat je je er van bewust bent? 

Daarvoor hanteren we een drietal hoofdvragen:

⊕  Ben je helder in wat je wilt?
⊕  Ben je ontvankelijk voor je plannen?
⊕  Ben je vol vertrouwen in je welslagen? 

We maken gebruik van een werkboekje waarmee je voor jezelf dit proces van afstemmen nader kunt verkennen. 

Traject van persoonlijke sparring/reflectiesessies:

  • Nieuwe perspectieven ontdekken;
  • Je Plan van Aanpak afspreken en committeren met je zelf;
  • Reflectiemomenten om je gevoel en ontvankelijkheid helder te houden.

Helder Opruimplan

Met een goed doordachte planning kan zo 1 of 2 jaar extra tijd gewonnen worden om weer met vertrouwen te ondernemen. Ook voor vennoten of zakenpartners. Samen nieuwe inspiratie of aspiratie met een helder plan van aanpak.

We bieden een unieke combinatie van financiële & bedrijfskundige praktische ondersteuning aangevuld met een heldere kijk op ondernemen. Hiermee zijn we een uniek co-creatief zakelijk adviesbureau. 

Voor wie?

Zowel voor de zelfstandige ondernemer/dga als voor klein tot middelgroot MKB bedrijf of vennootschap met partners is dit aanbod geschikt.

Besloten vennootschap – beheerstructuur – persoonlijke houdster – vof – eenman/vrouw – voor alle rechtsvormen bieden we begeleiding op maat.

Start nu met jouw Helder Focus & Finance traject – boek een startsessie.

Je kunt ook starten met een van de webinars (zie menu) eventueel aangevuld met persoonlijke sessies voor maatwerk ondersteuning. 

Programma thema’s:

☑  Wat ligt er allemaal op je bord dat om een oplossing vraagt?
☑  Helder beeld voor je toekomst, focus & refocus;
☑  Je onderneming verkennen met open ondernemersvragen;
☑  Wat wil je veranderen en opruimen;
☑  Denken in mogelijkheden; shift van dippen naar dimmen;
☑  Mediation met je zelf; opruimen van beperkende gedachten;
☑  Jezelf weer echt in beweging krijgen – weg met ballast;

Maar ook praktische ondernemerstips:

☑  Hoe kan je extra tijd krijgen voor je financiële verplichtingen;
☑  Hoe beperk je je persoonlijke aansprakelijkheden;
☑  Fiscale verplichtingen – mogelijkheden gebruiken;
☑  Financieel stappenplan en zicht op een gewenste uitkomst;
☑  Uitleg van IPO – hoe dit overal werkt (Input – Proces – Output);
☑  En zo meer …

Praktijklessen in vogelvlucht waar je je voordeel mee kunt doen. Kies persoonlijk of in klein groepsverband* waarbij je heel persoonlijk aan het werk kunt met je plan van aanpak.

We gebruiken ons werkboek Helder Ontvankelijk Ondernemen.

Maatwerk begeleiding en ondersteuning

Conform behoefte spreken we af – na een startsessie – met welke frequentie een afspraak gewenst is. Dat kan per telefoon of bijvoorbeeld maandelijkse voortgangssessies om te zorgen dat je je gewenste resultaten behaalt. Samen sparren bij het maken van keuzes en stappen op weg naar weer wind onder de vleugels en het volgende succes dat op je wacht. 

Starten – Wat vraagt nu aandacht van je?

Wat ligt er allemaal op je bord dat aandacht vraagt en waar je graag een oplossing voor wilt hebben?

Er is echt veel mogelijk met een goed plan, wees daarvan overtuigd! 

Wat kunnen we zoal samen aanpakken?

☑  Helder beeld voor je toekomst, focus en mindset;
☑  Fiscale & Crediteurenplanning – timeline van verplichtingen;
☑  Uitstel regelen van betalingsverplichtingen – !!! ;
☑  Financieel overzicht creëren;
☑  Financiële stress verminderen
☑  Vertrouwen terugkrijgen – goed buikgevoel;
☑  Je ‘midden’ hervinden – kracht en vertrouwen;
☑  Privé aansprakelijkheden beperken;
☑  Planning administratieve achterstanden wegwerken ;
☑  Aangiftes doen, uitstel regelen;
☑  Debiteuren betalingen bespoedigen;
☑  Liquiditeitenbegroting en Omzetplanning; 
☑  Begeleiding bij verslaglegging en financieringsaanvragen;
☑  Hulp bij uitleggen van je plannen aan stakeholders en thuis;
☑  Begeleiding bij gesprekken tussen zakenpartners/MT 
☑  Plannen binnen bedrijf helder krijgen – inspireren;
☑  Coaching goed communiceren met de crediteuren;
☑  Mediation – opruimen van conflicten;
☑  En zo meer …

Overigens is ons uitgangspunt dat we zoveel mogelijk aan de ondernemer zelf overlaten. De kracht van het zelf doen past ook bij de gedachte dat het je een vorm van momentum geeft. 

Sparring bij voortgang – steun bij keuzes en vraagstukken

Je hebt echter wel altijd iemand waar je kort even mee kunt overleggen voor de voortgang van je plannen. Grote lijnen in beeld houdend.  

Jouw Investering in de weg opwaarts 

We plannen een traject waarbij de kosten passend zullen zijn aan je pad, ik streef er naar om mijn tarieven en facturatie aan te laten sluiten bij jouw persoonlijke situatie, dus bij goede klik en stevig plan voor de toekomst komen we er altijd uit.

Mail ons voor een persoonlijke afspraak of neem deel aan de eerstvolgende webinar. Kennismakingsgesprek online via Zoom of op onze maandelijkse vrijdaginloopuur in Bilthoven (op afspraak).

%d bloggers liken dit: